Πρόγραμμα Πρόληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας-Παιδειατροφή

Κατάσταση: 
Αρχείο Προγραμμάτων

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και συμμετέχουν σήμερα 15 Δήμοι Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Κάθε Δήμος ασχολείται με δύο θεματικές ενότητες κάθε χρόνο και έπειτα αναπτύσσει δραστηριότητες. Επίσης, μετριέται ο Δείκτης Μάζας Σώματος των παιδιών και ενημερώνονται οι γονείς για τα αποτελέσματα.

Δείτε εδώ τη σελίδα της ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗΣ