Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Δράσεων

Κατάσταση: 
Προγράμματα σε εξέλιξη

Το ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2007  έως και σήμερα ζητάει από τους  Δήμους μέλη του να πραγματοποιήσουν Περιβαλλοντικές Δράσεις, κυρίως στα πλαίσια της Παγκόσμιας  Ημέρας  Περιβάλλοντος, που αφορούν σε καθαρισμούς ακτών, πάρκων, και σε άλλες εκδηλώσεις.