Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κατάσταση: 
Αρχείο Προγραμμάτων

Από το 2007 υπήρχε μια συνεργασία με την ΜΚΟ Μεσόγειος SOS. Σ’ αυτό το πρόγραμμα μετείχαν οι Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ, όπου επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος  είχαν τη δυνατότητα εισόδου σε σχολεία των δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ  και ενημέρωσαν τα παιδιά για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως οι κλιματικές  αλλαγές , η εξοικονόμηση του νερού κ.α. Στόχος ήταν η συγκέντρωση και η ευαισθητοποίηση περισσότερων εθελοντών έτσι ώστε να επαναληφθούν και να αυξηθούν τέτοιου είδους ενέργειες.