Κολπική Μαρμαρυγή

Κατάσταση: 
Εκστρατείες

1 Mission 1 Million – Αγγίζοντας την Καρδιά του Εγκεφαλικού

Διεθνής εκστρατεία κατά της Κολπικής Μαρμαρυγής και του σχετιζόμενου με αυτή Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Η εκστρατεία 1 Mission 1 Million – Αγγίζοντας την Καρδιά του Εγκεφαλικού ήταν η πρώτη πρωτοβουλία στο είδος της για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο, που υποστηρίχθηκε από κορυφαίους ειδικούς επαγγελματίες υγείας και ενώσεις ασθενών, περιλαμβανομένης της AntiCoagulation Europe (ACE), της Atrial Fibrillation Association (AFA), της Stroke Alliance for Europe (SAFE) και της World Heart Federation (WHF).

Στην Ελλάδα, η εκστρατεία τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Καρδιολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος και υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας καθώς και από ιατρικούς φορείς και ενώσεις ασθενών, όπως η Hellenic Cardiovascular Research Society, η Ελληνική Εταιρία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, η Ελληνική Νευρολογική Εταιρία, η Νευρολογική Εταιρία Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Υπέρτασης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών και η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου και χρηματοδοτήθηκε από τη Boehringer Ingelheim.

Οι σημαντικοί αυτοί φορείς της ιατρικής κοινότητας σε Ελλάδα και Κύπρο τάχθηκαν υπέρ της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την πιο συνήθη ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού στους ενήλικες παγκοσμίως: την κολπική μαρμαρυγή θέτοντας τον ίδιο κοινό σκοπό: την πρόληψη έως και 1 εκατομμυρίου Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων που συνδέονται με την πάθηση αυτή.

Σύσσωμη, επομένως, η ιατρική κοινότητα προσκάλεσε το κοινό να ψηφίσει για τα προγράμματα που θα ενίσχυαν την ευαισθητοποίηση για το σχετιζόμενο με την κολπική μαρμαρυγή Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, καθώς είναι και αυτό που μπορεί να βοηθήσει ενεργά στην πρόληψη 1 εκατομμυρίου εγκεφαλικών επεισοδίων που σχετίζονται με την πάθηση αυτή συμμετέχοντας απλά και μόνο στη διαδικτυακή ψηφοφορία (www.heartofstroke.gr). Η Ελλάδα συμμετείχε με 5 προγράμματα που υποβλήθηκαν από αναγνωρισμένους φορείς και επαγγελματίες υγείας με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής και του σχετιζόμενου με αυτή κινδύνου για  Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Η ψηφοφορία έληξε στις 22 Ιουνίου 2011 και χρηματοδοτήθηκαν τα προγράμματα με τις περισσότερες ψήφους. Υπήρχαν συνολικά 32 βραβεία διαθέσιμα, από €10.000 έως €100.000, συνολικά €1 εκατομμύριο. Η Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, μέλη της οποίας ήταν ηγετικά στελέχη στον τομέα της κολπικής μαρμαρυγής,  επέλεξαν, επίσης, επτά «Επιλογές των Ειδικών» – προγράμματα που εθεωρείτο ότι έχρηζαν  ιδιαίτερης αναγνώρισης και οι νικητές ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Παράλληλα, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας πραγματοποίησε Ενημερωτική Εκστρατεία για την Κολπική Μαρμαρυγή σε 877 σημεία της Αττικής και της Περιφέρειας από τις 25 Μαΐου 2011 έως και τις 3 Ιουνίου 2011.  Συγκεκριμένα, τα σημεία αφορούσαν στους 158 Δήμους Μέλη του (Γραφεία Δημάρχων),  240 ΚΕΠ, 237 ΚΑΠΗ, 169 ΙΚΑ που λειτουργούν στους 158 Δήμους Μέλη, στην Αθήνα (33 σημεία), στον Πειραιά (18), στην Θεσσαλονίκη (16) και σε 6 Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης της Αττικής.

Τα  877, λοιπόν, σημεία παρέλαβαν ένα φάκελο στον οποίο υπήρχαν 50 ενημερωτικά φυλλάδια για την κολπική μαρμαρυγή  (στόχος του φυλλαδίου είναι το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί περισσότερο σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή, για το πώς η πάθηση αυτή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και ποια πρακτικά βήματα που μπορεί κανείς να ακολουθήσει για να μειώσει τον κίνδυνο αυτό), 1 θήκη για να τοποθετηθούν  τα παραπάνω φυλλάδια και  2 αφίσες για να τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του χώρου, ώστε να ενημερωθούν περισσότεροι σχετικά με τη νόσο της κολπικής μαρμαρυγής. Συνολικά, μοιράστηκαν 43.850 φυλλάδια, 877 θήκες και 1754 αφίσες.